Temperaturno regulirani teret

temp

Nudimo i prijevoz temperaturno reguliranog tereta bez obzira na željenu temperaturu (grijanje ili hlađenje). Zajedno s našim pouzdanim partnerima se pobrinemo, da je vaš teret za vrijeme prijevoza na točno definiranoj temperaturi. Poslije istovara primate ispis temperature u prikolici, na kojem je u intervalima zabilježena temperatura. Tako imate i dokaz, da vaš teret nije bio ispostavljen neprimjerenim temperaturama.